Logo Germanistenverzeichnis
 

Prof. Dr. Kadriye Öztürk

Geb. 1964, Professur seit 2008, Eskişehir, Türkei

Ältere deutsche Literaturwissenschaft - Neuere deutsche Literaturwissenschaft - Didaktik - DaF - Translationswissenschaften (Fachgebiet) - Ältere dt. Literaturwissenschaft - Neuere dt. Literaturwissenschaft - Didaktik - Deutsch als Fremdsprache - Komparatistik (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Eskişehir - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - 26470 Eskişehir

Eskişehir-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Homepage    

Andere dienstliche Anschrift Eskişehir-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Forschungsgebiete

Besondere Forschungsgebiete

Monographien 1) K.Öztürk ve G. Çakır, ”Rachner, Christian:Frühes Textverstehen: Zur Textsortenkonstitution bei protoliteralen Kindern unterschiedlicher Herkunftssprache.Frankfurt/M: Lang, 2000 (Europäische Hochschulschriften; Reihe 21, Linguistik 224).-ISBN 3-631-3609-2.213 S.”İçinde:İnfo DaF.Nr.2/3 29.Jhg. DAAD April/Juni 02.S.243-245, 2002 2) K. Öztürk ve G. Çakır,”Adamzik, Kirsten: Textsorten. Reflexionen und Analysen .Tübingen: Stauffenburg, 2000(Textsorten 1.)ISBN 3-86057-680-1.227 S.” İçinde. İnfo DaF.Nr.2/3 29.Jhg. DAAD April/Juni 02.S.104-106, 2002 3) “Das Eigene und das Fremde bei Zehra Çırak”. İçinde: Peter Wiesinger (Hrsg.) “Internationale Vereinigung für Germanistik, 10, 2000, Wien”. Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 (Jahrbuch für Internationale Germanistik: Reihe A, Kongressberichte; Bnd. 59) Bnd. 7. Gegenwartsliteratur-Deutschsprachige Literatur in nichtdeutschsprachigen Kulturzusammenhängen.. Bern, u.a.: Peter Lang. 2002. S. 203-211., 2002 4) K.Öztürk ve G.Çakır, "Die Fremdheit der Wörter. Zur (Un-)Übersetzbarkeit von Literatur"İçinde: Hess-Lüttich, Ernest W. B. / Warmbold, Joachim (Hrsg.)Empathie und Distanz. Zur Bedeutung der Übersetzung aktueller Literatur im interkulturellen Dialog. Series: Cross-Cultural Communication Vol. 18 .Year of Publication: 2009. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009. 331 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-631-59428-5 br., 11/2001 5) K.Öztürk. "Selbststilisierung und Fremddarstellung in Ida Hahn-Hahns "Orientalische Briefe" als konfliktreiche Grössen". 2005 IVG-Kongress.Sorbon Üniversitesi.Paris/Fransa. İçinde: Jahrbuch für İnternationale Germanistik.Reihe A: Kongressberichte Band 85 Erscheinungsjahr: 2007 Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2007. 411 S. 351-359. ISBN 978-3-03910-798-8 br., 2007 6) Kadriye Öztürk, Asuman Ağaçsapan. Gürsel Aytacın әdebiyyatsevәrlәrә yeni töhfәsi. Philological Researches. Filoloji araşdırmalar : 18-ci kitab. V.Sultanlı. Nəşriyyat: Azərnəşr, Bakı, 2003. Səhifə: 241. Dil: Mövzu: Ədəbiyyatşünaslıq. Bədii ədəbiyyat. Dil. Ritorika Milli Elmlər Akademiyası . Kod: Ш01 (F66). 2003. S. 174-176. 7.) Kadriye Öztürk. "Fremdverstehen in der Literaturwissenschaft: Eine kulturwissenschaftliche Annäherung". İçinde: Mehmet Gündoğdu / Candan Ülkü (Ed.) Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive. Festschrift für Prof. Dr. Vural Ülkü zum 65.Geburtstag. Aachen: Shaker Verlag 2003. S.159-169. 8) Kadriye Öztürk. Die postkoloniale Wende in der deutschsprachigen Literatur im Bezug auf das Fremde. Eskişehir: Gülen Ofset 2007, 20/04/2007 9) K. Öztürk, Kulturwissenschaftliche Ansätze in der Literaturwissenschaft (Cultural Studies in Deutschland und in der Türkei).Eskişehir:Anadolu Üniv.Eğitim Fak Yayınları., 2001 10) K. Öztürk, Der Roman von Günter Grass. “Ein weites Feld”. Eine analytische Untersuchung. Eskişehir: Uğur Ofset., 1998 11) K. Öztürk, ”Edebiyatlararası Etkileşim”. İçinde: Ali Osman Öztürk (Yay.) Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları. S.Ü. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları. 6. Konya. S. 7-17, 1998 12) K. Öztürk: "Edebi Eserlerde Mekansal Okumanın Kültürel Boyutu- Renan Demirkan’ın “Üç Şekerli Demli Çay” ve Orhan Pamuk’un“İstanbul. Hatıralar ve Şehir” Adlı Eserleri Örneğinde",İçinde:Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve diğerleri(Yay.Haz.).Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof.Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı.Ankara:Barış kitap.2011.S.251-262. 13) K. Öztürk."Önbilgi, Dünya bilgisi, Kültür, Dilbilgisi ya da Kelime Bilgisi mi?Alman Edebiyatının Öğretimindeki Sorunlar ve Çözüm önerileri", içinde:Yüksel Kocadoru. (Editör) Günümüz Alman Dili Eğitimi ve Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayıncılık,(2009), S.97-111 14) K.Öztürk: "Edebi Eser İncelemede Yöntem ve Kuram: Gürsel Aytaç’ta Alanlararasılık",İçinde: Yildiz Ecevit, M. Osman Toklu, Sevil Onaran(yay.Hz.)Yaşamak eşitir yazmak. Gürsel Aytaç Kitabı. Ankara:Hece Yayınları. Şubat 2008. S.78- 89. 15) K.Öztürk: Orient als Text bei Ida von Hahn -Hahn am Beispiel "orientalischer Briefe".içinde. Mahmut Karakuş, Meral Oraliş. Bellek, Mekan,İmge. Prof.Dr.Nilüfer Kuruyazıcı'ya Armağan. İstanbul: Multilingual. 2006. S.232-243. 16) Öztürk, Kadriye. "Das Frauenbild in den Werken von deutschschreibenden türkischen Autorinnen". Eskişehir:ETAM 1999 17) K. Öztürk, “Türk Göçmen İşçi Yazınının Alman Yazınındaki Yeri”. İçinde: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6. Sayı 1. Bahar 96. S.109-118, 1996

Aufsätze und Beiträge 1) K.Öztürk.“Bir şehri okumak bağlamında Emine Sevgi Özdamar’ın “seltsame Sterne starren zur Erde” ve Günter Grass’ın “ein weites Feld” adlı eserlerinde Berlin". II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi. Sakarya Üniversitesi, 07-08 Eylül 2006. “Kuram, Alımlama Estetiği, Yeni Yaklaşımlar” Kongre Bildirileri. I. Cilt. Binnaz Baytekin, T. Fatih Uluç (Yay.). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Rektörlük Basımevi. Aralık 2006. S. 370-380., 07/09/2006 2) K.Öztürk ve G.Çakır , "Fremdheitskonstruktionen in literarischen Texten". İçinde: Mustafa Çakır, İlyas Öztürk, Cemal Yıldız (Yay.). Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei - Band 1 Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistikkongresses 22.-23. Mai 2002. ISBN 3-8322-1589-1. Aachen: Shaker Verlag, 06/2003, S. 217-227., 06/2003 3) 3.)K.Öztürk, "Orte und Sprachen der Erinnerung in der türkischen Migrantenliteratur - am Beispiel von Zehra Çıraks Gedichten". İçinde: Manfred Durzak, Nilüfer Kuruyazıcı (Hrsg.). Die andere deutsche Literatur. Istanbuler Vorträge. "Grenzüberschreitungen” (Neue Tendenzen in den deutschsprachigen Minderheitenliteraturen in und außerhalb von Deutschland 26.–28. März 2003. Würzburg: Königshausen &Neumann. 2004. S. 154-162., 03/2003 4) 4.)K. Öztürk, "Wozu Mehrsprachigkeit: Mehrsprachigkeit im Schul- und Bildungswesen". İçinde: Mustafa Çakır (Yay.) mehr Sprache - mehrsprachig - mit Deutsch. Didaktische und politische Perspektiven aus türkischer Sicht. Aachen: Shaker Verlag, November 2002, S. 33-40., 12/2002 5) 5.)K.Özturk,"Dimensionen fremdkultureller Rezeption. Zur Sensibilität gegenüber den Fremdkulturen in literarischen Texten".6.Kongress der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (GIG)4.-7.September 2002, DIFFERENZEN: Interkulturelle Probleme und Möglichkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, 09/2002 6) 6.)K. Öztürk, ”Das Bild der türkischen Frau in Werken der türkischen Autorin Aysel Özakın”. İçinde: Burçoğlu, N.K. (Ed): The Image of the Turk in Europe from the Declaration of the Republic in 1923 to the 1990s. Proceedings of the Workshop Held on 5-6 March 1999, CECES, Boğaziçi University. İstanbul: The ISIS Press. S. 221-232., 2000 7) 7.) Öztürk, Kadriye: “Traurige Helden in Thomas Bernhards Der Weltverbesserer”. İçinde: Armin, Eidherr und Manfred Mittermayer und dem Österreichischen Kulturforum İstanbul (Hrsg.). Thomas Bernhard in der Türkei; Beiträge des Thomas Bernhard Symposions 18. und 19. April 2000. İstanbul: Avusturya Kültür Ofisi. 2002. S. 57-65., 2000 8) 8.)K. Öztürk“Der Beitrag der Kanonbildungen zur Entstehung des Weltbildes. Bewahrung oder Veränderung”. İçinde: Michaele Auer u.a. (Hrsg.) Kanon und Text in interkulturellen Perspektiven: ›Andere Texte Anders Lesen‹”. 4. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (Kaprun 23.-27.9.1998) (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik hrsg. von Ulrich Müler u. a. , Nr. 401), Stuttgart: Akademischer Verlag Hans –Dieter Heinz. 2002. S. 57-67., 2000 9) 9.)K. Öztürk, “Der Beitrag der Literatur zum Kulturwandel. Türkische Migrantenliteratur in Deutschland”. İçinde: Kuruyazıcı, N...(Hg). Schnittpunkte der Kulturen. Gesammelte Vorträge des internationalen Symposiums 17-22 September 1996. İstanbul/ Türkei. Stuttgart: Heinz. S. 153-163, 1998 10) 10.)K.Öztürk, ”Deutschlehrerausbildung und Literaturdidaktik”. İçinde:Hüseyin Salihoğlu (Haz.).Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi / Hedefler ve Beklentiler Uluslararası Sempozyumu.20-21.11.1997. H.Ü.Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Bölümü.Ankara: Milli Eğitim Basımevi.S.484-502., 1998 11) 11.)K. Öztürk. ZERSTÖRUNG DES HEIMATBEGRIFFS IN DER POSTKOLONIALEN UND POSTMODERNEN ZEIT- POSTKOLONIALE UND POSTMODERNE HEIMATDARSTELLUNGEN UND -VORSTELLUNGEN IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweitXII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)Warschau, 30. Juli - 07. August 2010. (basılacak olan bildiri) 12) K.Öztürk:"„DOPPELTE FREMDHEIT“ IN DER GROßSTADT –ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT, ÜBERLEBENSKAMPF UND BEGEGNUNG MIT FREMDEN LEBENSARTEN IN ALFRED DÖBLINS „BERLIN ALEXANDERPLATZ“ UND EMİNE SEVGİ ÖZDAMARS „SELTSAME STERNE STARREN ZUR ERDE. WEDDING- PANKOW 1976/77“.Veranstalter: Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı, Prof. Dr. Şeyda Ozil, Prof. Dr. Mahmut KarakuşGIG- Tagung 2009 an der Istanbul Universität, 11.-15.10.2009. Metropolen als Ort von Begegnung und Isolation 13) Kadriye Öztürk: “Ist literarische Übersetzung eine Kulturbrücke?-Das Verschwinden der kulturellen und sprachlichen Differenzen in der literarischen Übersetzung".Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü. 20-22 Mayıs 2009 İzmir. “Globalisierte Germanistik: Sprache-Literatur-Kultur” konulu XI. Uluslar arası Türk Germanistleri kongresi.Ege Üniversitesi Yayınları. 2010.S.442-454. 14.)K.Öztürk: ” Die Darstellung der Frau als das Fremde in der Literatur am Beispiel von Orhan Kemals Roman “El Kızı”” . Uluslararası - Disiplinlerarası Kadın Kongresi 15.)K.Öztürk.Die Literaturwissenschaft und die türkische Germanistik zwischen Innovation undTradition-eine Annäherung an die „Cultural Turns“ in der türkischen Germanistikaus literaturwissenschaftlicher Perspektive.in: Aujef, 2018. 92 - 101 16.)"Medeniyetlerin Kültürel Sembollerinin Okunmasında Yabancı ile Karşılaşma Bağlamında Çatışmanın Yeri"Uluslararası Medeniyet kongresi. İstanbul medeniyet üniversitesi.Medeniyet Araştırmaları Merkezi.Journal of civilization studies.cilt 1.Sayı 1. ocak 2014.ISSN 2148-1652, 17/01/2014 17.)K.Öztürk."Die Verortung des Fremden im Dialog der Kulturen in den literarischen Texten-Störfaktoren oder Dialogpartner?in: : Saniye Uysal/nilgin Tanış Polat/Mehmet Tahir Öncü(Ed.)Von Generation zu Generation.Germanistik.Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag.İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.Şubat 2013.S.237-249., 2013 18.)?Fremdbilder in der deutschsprachigen postkolonialen Literatur?.in: Ryozo Maeda(Hrg.) Transkulturalität ? Identitäten inneuem Licht. Asiatische Germanistentagung in Kanazawa 2008.München:iudicium Verlag 2012.Yazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: agt, 2012 Cilt: - Sayı: 100 Sayfa : 323 - 331 19.)Weibliches Schreiben: Weibliche Seh- und Schreibweisen in der Literatur- dargestellt am Roman Elfriede Jelineks ?Die Liebhaberinnen?.Yazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: çu sos.bili.der, 2007 20.)Selbststilisierung und Fremddarstellung in Ida Hahn-Hahns "Orientalische Briefe" als konfliktreiche Grössen".Yazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: Jahrbuch für İnternationale Germanistik.Reihe A: Kongressberichte, 2007 21.)"Verwandlung des Minderwertigkeitskomplexes zur Fremdenfeindlichkeit bei dem Protagonisten Diederich Hessling in Heinrich Manns Roman ?der UntertanYazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: ?."IX. Germanistik Sempozyumu. 03-07 Mayıs 2005, 2005 22.)"Günter Grass?ın ?Ein Weites Feld? Adlı Romanında Theodor Fontane Etkisi ve Yabancı Söylemi".Yazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: III.Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 7-9 Mayıs 2003 Eskişehir., 2003 23.)Das Eigene und das Fremde bei Zehra ÇırakYazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 (Jahrbuch für Internationale Germanistik: Reihe A, Kongressberichte; Bnd. 59) Gegenwartsliteratur-Deutschsprachige Literatur in nichtdeutschsprachigen Kulturzusammenhängen.. Bern, u.a.:, 2002 24.)Wozu Mehrsprachigkeit: Mehrsprachigkeit im Schul- und BildungswesenYazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: mehr Sprache - mehrsprachig - mit Deutsch. Didaktische und politische Perspektiven aus türkischer Sicht., 2002 25.)?Renan Demirkan?ın Üç Şekerli Demli Çay Adlı Eserindeki Kadın Figürlerin Kimlik SorunsalıYazar(lar): ÖZTÜRK KADRİYE Yayın Yeri: Gündoğan Edebiyat. Yaz, 1995

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH