Logo Germanistenverzeichnis
 

Dr. habil İMRAN KARABAĞ

Geb. 1959, Dozent seit 1994, Kocaeli, Türkei

Sprachwissenschaft - DaF - Translationswissenschaften (Fachgebiet) - Linguistik - Deutsch als Fremdsprache (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü - Umuttepe Yerleşkesi - 41380 Kocaeli

Homepage    

Forschungsgebiete

Monographien Doç.Dr. İmran Karabağ Geburtsdatum:01.01.1959 Geburtsort: Akyaka- Kars

Aufsätze und Beiträge Dil ve Şiddet; Geçmişten Günümüze Bir Kavram İncelemesi; İkaros Yayınları; 2010 İstanbul. A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : A1. İmran Karabağ, II. Uluslararası Felsefe Konferansı konferansı dahilinde "Kocaeli Üniversitesi II. Uluslararası Felsefe Konferansı SORUMLULUK" bildiri kitapçığındaki "Dil ve Sorumluluk", 144-151 pp., Kocaeli, Türkiye, A2. İmran Karabağ, 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu konferansı dahilinde "4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Dil Yoluyla Şiddet", 279-286 pp., Çanakkale, A3. İmran Karabağ, Ayrımcılık konferansı dahilinde "III. Uluslararası Felsefe Konferansı AYRIMCILIK" bildiri kitapçığındaki "Dilde Ayrımcılık", 180-188 pp., Kocaeli, Türkiye, Mayıs, 2005 Türkiye, Haziran 2004 29 Nisan-01 Mayıs 2004 A4. İmran Karabağ, Yurtseverlik konferansı dahilinde "Yurtseverlik" bildiri kitapçığındaki "Bertholt Brecht Şiirinde Şiddet Karşıtlığı", 282-296 pp., Kocaeli, Türkiye, Mayıs, 2008 A5. İmran Karabağ, XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress konferansı dahilinde "Globalisierte Germanistik" bildiri kitapçığındaki "Die Gedanken zu einer globalen Welt", 386-398 pp., İzmir, Türkiye, Mayıs, 2009 A6. İmran Karabağ, VIII. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress konferansı dahilinde "Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei" bildiri kitapçığındaki "Aufforderungsformen im Deutschen und ihre türkischen Entsprechungen", 119-130 pp., Sakarya, Mayıs 2002 A7. İmran Karabağ, Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Konferansı konferansı dahilinde "Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Konferansı Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Die Sprachbarrieren und ihre Gründe", 489-494 pp., Konya, Mayıs 2007 B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : B1. İmran Karabağ, "Aydın Sorumluluğu ve Aydın Dili", Felsefe Logos , 159-167 pp., Eylül, 2006 C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: C1. İmran Karabağ, Türk Kültüründe Argo konferansı dahilinde "Türk Kültüründe Argo" bildiri kitapçığındaki "Sait Faik'in Medar-ı Maişet Motoru Romanı ve Almanca Çevirisinde Argo Kullanımı", 223-234 pp., Haarlem, Hollanda, 2002 E. Diğer yayınlar : E1. İmran Karabağ, Leyla Coşan, “Türkçedeki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Bunların Almancadaki Karşılıkları”, Anklara Üni. Tömer, Dil Dergisi, 05-29pp., Ekim 2000

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH