Logo Germanistenverzeichnis
 

Prof. Dr. Zeki Karakaya

Geb. 1958, Professur seit 2008, Samsun, Türkei

Neuere deutsche Literaturwissenschaft - Sprachwissenschaft - DaF (Fachgebiet) - Neuere dt. Literaturwissenschaft - Linguistik - Deutsch als Fremdsprache - Komparatistik (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Samsun - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Eğitim Fakültesi/Yabancı Dilller Eğitimi Bölümü - Alman Dili Eğitim - 55139 Kurupelit/Samsun

Yabancı Diller Yüksekokulu 55139 Kurupelit SAMSUN

Homepage    

Andere dienstliche Anschrift Yabancı Diller Yüksekokulu 55139 Kurupelit SAMSUN

Forschungsgebiete

Besondere Forschungsgebiete Methodik und Didaktik; Nonverbale Erzählformen literarischer Texte

Dissertation (Titel) Promotion: „Sittliche und traditionelle Motiven in Saliha Scheinhardts Romanen " betreut von Prof. Dr. Nuran Özyer an der Hacettepe -Universität, in Ankara

Dissertation - Jahr der Publikation 1994

Übersetzungen 1.Buch: Salzmann, J.G.: Nerede Hata Yaptık, (Dt. Krebsedition) Birleşik Dağıtım, Ankara 1996. 2.Buch: Walther von Deist ve Max Anton: Kuzeybatı Küçük Asya'da Yeni Araştırmalar (Neue Forschungen im Nordwestlichen Kleinasien) Samsun 2005. 3.Kurzgeschichte: Wolfdietrich Schnurre: Jenö Benim Arkadaşım (Jenö war mein Freund), Çağrı, Nr.475 , Ankara 1999, ss.19-21.

Herausgebertätigkeit Doçentlik Sonrası Yayın Faaliyetleri: (Doçentlik ünvanını alma tarih: 22 Ocak 2001) 1. Bölüm: Araştırmaya Dayalı Yayın Faaliyetleri A Makaleler 1:“Göstergebilimsel İşlevler Açısından Ninniler”, Milli Folklor (Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi), Sayı 61, Ankara 2004, ss.44–57. 2.“Çocuk Felsefesi ve Çocuk Eğitimi”, http://www. dinbilimleri. com/ dergi, Cilt: VI Sayı:1, Online Dergi 2006, ss. 23–37. 3: “Oyundaki İfade Ve Gösterim Düzlemleri Arasındaki Geçişmeler”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 137, İstanbul 2008, ss.121–128. 4: “Günümüz Çocuk Edebiyatından Seçilmiş Çocuk Felsefesi Örnekleri” , http://www. turkishstudies. net/ dergi/ , Sayı 2, Online Dergi 2006, ss. 21-39. 5: “Fantasies in Children Stories through Confusion” (Hollins University: Childeren’s Literature Journal USA: (Hakemde) 6: “Karşılaştırmalı Edebiyat: Alman Şiirinde Gazel Örneklerinin İncelenmesi” , OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 14, Samsun 2003, ss.19–37. http://www. omuegitim. edu. tr/ Portals/ 57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/ almansiirinde. pd 7: “Çocuk Felsefesi ve Çocuk Edebiyatı” Hece Dergisi (Çocuk Edebiyatı Özel sayısı), Sayı:104–105, Ankara 2005, ss. 338–351. 8: “Çocuk Anlatılarında Katmerli Fantastikler” , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Öneri, İstanbul 2007, ss. 345–350. 9: “Yabancı Dil Öğretiminde Bir Ders Modeli: Öğreterek Öğrenme” , Milli Eğitim Dergisi, Sayı 174, Ankara 2007, ss. 28–41. 10: Akcaoğlu Fatma: UBERSETZUNGSFERTIGKEIT, UBERSETZUNGSVERGLEICH UND IHRE ANWENDUNG IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT, http://www. turkishstudies. net/ sayilar/ sayi16/ akç;aoğlufatma_karakayazeki1296.pdf. 11. Rol Oyunlarında Sosyal Etkileşim ve Dilsel Gelişim (The social interaction and language development in role plays), Gefad Dergi, Ankara 2012. 2. Bölüm: Diğer Yayın Faaliyetleri 2.4. Çeviriler (Kitap): 2. 4. b: C. Gotthilf Salzmann, Nerede Hata Yaptık, Etüt Yayınları, Samsun 2004, 2. Baskı. (ISBN 975-8217-05-4). 2.5. Bilimsel Kitaplar: 2.5.a: Dil Edinimi (Okul Öncesi Çocuklarda Dil ve Oyun Eğitimi), E-Yazı Yayınları, Samsun 2008. 1. Baskı: (ISBN: 978–975–94415). 3. Bölüm: Diğer Bilimsel Faaliyetler 3.9. C. Yurtdışı bilimsel etkinliklere konferansçı olarak katılmak: 3.9. c.1: Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi: Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien: Nonverbaler Erzählformen literarischer Texte (Frankfurt am Main: 16 Ocak 06). 3.9.f. Alanı ile ilgili olarak konferans vermek: 3.9.f.1: Samsun Aydınlar Ocağı: Çocuk Felsefesi (Samsun: 24 Nisan 2004). 3.9.f.2: Samsun Türk Ocağı: Almanya’da Türk Olmak: Almanya’da ki Türklerin Kimlik Sorunları (Samsun: 23 Şubat 2008).

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH