Logo Germanistenverzeichnis
 

PhD. Beáta Hockicková

Geb. 1951, Nitra, Slowakei

Didaktik (Fachgebiet) - Didaktik - Deutsch als Fremdsprache (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

[Nitra] Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Katedra translatológie - Štefánikova 67 - 949 01 Nitra

Homepage    

Forschungsgebiete

Aufsätze und Beiträge Hockicková, Beáta Deutsch in der Slowakei / Beáta Hockicková, 2010. In: Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband. - Berlin : De Gruyter Mouton, 2010. - ISBN 978-3-11- 020508-4, S. 1793-1796.,, Hockicková, Beáta - Žilová, Ružena Príprava uvádzajúcich učiteľov na ZŠ a SŠ na Slovensku / Ružena Žilová, Beáta Hockicková, 2014. In: Cizí jazyky. - ISSN 1210-0811, Roč. 58, č. 1 (2014), s. 12-21.,, Hockicková, Beáta - Žilová, Ružena Secondary school mentor training in Slovakia / Ružena Žilová, Beáta Hockicková, 2015. In: Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. - ISSN 2336-2375, Vol. 3, no. 8 (2015), p. 60- 66.,, Gadušová, Zdenka Evaluation of Teachers´ Competences / Zdenka Gadušová et al ; recenzent: Augustín López Martínez, Lorena Gómez Chova, 2016. In: INTED 2016 Proceedings : Proceedings from 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 7th-9th, 2016. - Valencia : IATED Academy, 2016. - ISBN 978-84-608-5617-7, CD- ROM, p. 6957 - 6965. [Gadušová Zdenka (20%) - Hockicková Beáta (20%) - Lomnický Igor (20%) - Predanocyová Ľubica (20%) - Žilová Ružena (20%)] ,,

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH