Logo Germanistenverzeichnis
 

Dr. habil. Iwona Wowro

Sosnowiec, Polen

Sprachwissenschaft (Fachgebiet) - Linguistik - Deutsch als Fremdsprache (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Sosnowiec - Germanistik, Sprachwissenschaft - Instytut Językoznawstwa - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Śląski - ul. gen. Stefana Grota–Roweckiego 5 - 41–200 Sosnowiec, Polen

Homepage    

Forschungsgebiete

Aufsätze und Beiträge Po uzyskaniu stopnia doktora: 1. (2002): Die Vermittlung von Wortbildungskenntnissen im Fremdsprachenunterricht- dargestellt am Beispiel ausgewählter Lehrwerke. W: Kalaga, Wojciech, Mielczarek, Zygmunt, Rachwał, Tadeusz, (ed.): Literatur und Linguistik Vol.1. Częstochowa, 216-229. 2. (2002): Konfrontative Analyse der deutschen weg-Verben. W: Mańczyk, Augustyn, Zimniak Paweł, Zuchewicz, Tadeusz, Buczek, Robert, (ed.): Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität. Germanistyka 2. Zielona Góra, 249-273. 3. (2002): Die Verben mit der Konstituente weg-. W: Studia Germanica Gedanensia 10. Gdańsk, 105-134. 4. (2002): Übersetzungsversuch von ausgewählten polnischen Graffitisprüchen ins Deutsche. W: Linguistica Silesiana 23, Katowice, 143-154. 5. (2003): Wybrane trudności w tłumaczeniu niemieckich czasowników z przedrostkiem weg- na język polski. W: Teoria i dydaktyka przekładu. Olecko, 27-37. 6. (2004): Sprachspiele und ihre Verwendbarkeit in der Sprachsensibilisierung. W: Fremdschprachen und Hochschule 70. Bochum, 97-106. 7. (2004): Deutsche Kalt- und Warmduschersprüche als Sprachspielkreationen. W: Convivium,Germanistisches Jahrbuch. Bonn, 325-337. 8. (2005): „Salto verbale?“- Na drodze do przetłumaczalności gry słownej z języka niemieckiego na język polski. W: Hejwowski,Krzysztof (ed.): Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności. Olecko, 193-205. 9. (2006): Aphorismen- ihre Beschaffenheit und Übersetzungsmöglichkeiten. W: Mielczarek, Zygmunt (ed.): Erinnerte Zeit. Festschrift für Lothar Pikulik zum 70. Geburtstag. Częstochowa, 337-351. 10. (2006): Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej. (współautor- dr hab. Artur Dariusz Kubacki). W: Barcik Anna, Barcik, Ryszard (ed.): Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Tom 2, Bielsko-Biała, 228-240. 11. (2009): Rola treści humorystycznych w procesie glottodydaktycznym. Analiza wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży. W: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwo Neofilologicznego 33, 269-282. 12. (2010): Deutsche (verbale) Wortbildung im Spiegel der Forschung. (Teil 1). W: Kolago, Lech (ed.): Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde XLV, tom 45. Warszawa, 503-513. 13. (2010): Stereotype aus linguistischer und didaktischer Sicht. Stereotypisierungen in den ausgewählten Lehrwerken für DaF. W: Convivium, Germanistisches Jahrbuch. Bonn, 303-325. 14. (2010): Językowe wykładniki ekspresywności i humoru na przykładzie felietonistyki Henryka Martenki. W: Poradnik Językowy 9. Warszawa, 73-87. 15. (2010): Interpretacja tekstów humorystycznych oraz ocena ich zabawności (na przykładzie tekstów w języku niemieckim). W: Orbis Linguarum 36, Dresden – Wrocław, 369-381. 16. (2010): Deutsche (verbale) Wortbildung im Spiegel der Forschung. (Teil 2). W: Kolago, Lech (ed.) Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde XLVI, tom 46. Warszawa, 575-590. 17. (2010): Textverstehen und Textverständlichkeit. Zur Rezeption des Mikrotextes am Beispiel von Aphorismen. W: Fremdsprachen und Hochschule 82. Bochum, 39-60. 18. (2011): „Dała tam raz armata ład“, a „Ta kawa ma wakat“- O solecyzmach w palindromach. W: Poradnik Językowy 5. Warszawa, 21-43. 19. (2011): Komisch oder unlogisch? Zur morphologischen und semantischen Beschaffenheit von deutschen Zündsätzen. W: Białek, Edward, Huszcza, Krzysztof, Lipiński, Cezary (eds.): Beihefte zum Orbis Linguarum: Texte in Bewegung setzen. Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik, Tom 97. Dresden - Wrocław, 179-195. 20. (2011): Autonomia – wyzwanie czy utrapienie? Ewaluacja projektu badawczego w zakresie podejścia autonomicznego na zajęciach specjalistycznych w języku niemieckim. W: Pawlak, Mirosław (ed.): Autonomia w nauce języka obcego. Uczeń a nauczyciel. Poznań-Kalisz-Konin, 121-140. 21.(2011): „Nie solo sein”, „Rum am Amur” oder „Zagwiżdż i w gaz”. Formale und semantische Typenvielfalt von polnischen und deutschen Palindromen. W: Studia Niemcoznawcze XLVIII/Studien zur Deutschkunde, tom 48. Warszawa, 457-477. 22. (2011): Bewusst unterschätzt oder versehentlich aus dem Blickfeld geraten? Zur Rolle der Herübersetzung im Fremdsprachenunterricht und in der Sprachsensibilisierung. W: Studia Germanica Gedanensia 25. Gdańsk, 243-267. 23. (2012): Das Bild der Scheidung in Aphorismen, Witzen und Sprüchen. W: Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde XLIX, tom 49. Warszawa, 643-659. 24. (2012): Językowe akty deprecjonujące z przymrużeniem oka. W: Świątkiewicz, Wojciech, Świątkiewicz-Mośny, Maria, Ślęzak-Tazbir, Weronika (ed.): Oblicza humoru, t. VI. Warszawa, 188-208. 25. (2012): „Jedes Mal, wenn ich Sie so anschaue, frage ich mich: Was wollte die Natur?“ oder „Sie schaffen es, dass man Stille zu schätzen weiss!“ Humor mit Biss im Dienste aggressiver Sprachverhaltensweisen, dargestellt am Beispiel von Beleidigungen. W: Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde L, tom 50. Warszawa, 563-585. 26. (2012): „U Lema gra Gala i Ala, Gargamelu” – Nazwy własne w palindromach. W: Język Polski XCII 4. Kraków, 289-300. 27. (2012): Obraz matki we współczesnych tekstach o nacechowaniu ekspresywnym (na przykładzie języka niemieckiego).W: Orbis Linguarum 38. Dresden-Wrocław, 547-569. 28. (2013): Wstęp do językoznawstwa jako przedmiot kształcenia. Ewaluacja programów nauczania i stosowanej terminologii. W: Tereszkiewicz, Anna, Jodłowiec, Maria (eds.): „Dydaktyka języka obcego w okresie przemian”. Język trzeciego tysiąclecia 32. Kraków, 13-25. 29. (2013): Zur schwarzen Seite von Humor. Ausgewählte Themenbereiche und deren Erscheinungsformen. W: Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde LI, tom 51.Warszawa, 137-157. 30. (2014): Das Bild von Frau und Mann in zeitgenössischen Texten. Stereotype Schilderungen und Humor mit Biss. W: Iluk, Jan (ed.): Beiträge zur Linguistik. Katowice, 224-251. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego: 1. (2015): Pomiar efektywności i ewaluacja wyników nauczania języka niemieckiego metodą narracyjną w przedszkolach i szkole podstawowej. W: Iluk, Jan (ed.): Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym. Katowice, 67- 94. 2. (2016): Regionalny dyskurs humorystyczny na przykładzie śląskich i góralskich dowcipów o małżeństwie. W: Witosz, Bożena, Sujkowska-Sobisz, Katarzyna, Ficek, Ewa (eds.): Dyskurs i jego odmiany. Katowice, 166-186. 3. (2016) Als Dicke noch zum Cäsar sollten… Öffentliche Resonanz und sprachliche Exemplifizierung der Andersartigkeit am Beispiel der Dicken. W: Studia Niemcoznawcze, Warszawa, tom LVIII, 425-445. 4. (2017): Elementy humoru w wybranych bajkach Janoscha. W: Bajorek, Angela (ed.): Szczęśliwy, kto poznał Janoscha/Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben. Wydanie specjalne Orbis Linguarum. Wrocław, 292-312. 5. (2017): Metaphernkonzepte und Wertorientierungen im Kalt- und Warmduscherbereich. W: Studia Niemcoznawcze, Warszawa, tom LIX, 607-626. 6. (2017): Efektywność metody narracyjnej w nauczaniu języków obcych. Badanie eksperymentalne w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym. W: Rokita-Jaśkow, Joanna, Król-Gierat, Werona (eds.): Wczesny start językowy a europejska polityka edukacyjna. Kraków, 47-70. 7. (2017): Humor w przekładzie. Pole do popisu i zabawy? Ewaluacja projektu badawczego w zakresie tłumaczenia tekstów humorystycznych z języka polskiego na język niemiecki. W: Lubocha-Kruglik, Jolanta, Małysa, Oksana (eds.): Przestrzenie przekładu 2. Katowice, 53-72. 8. (2018): Das Bild und Konzeptualisierungsmöglichkeiten der Freundschaft in humoristisch gearteten Texten. In: Będkowska-Obłąk, Marzena, Jackiewicz, Alina (eds.): Freundschaft in der Sprache und Literatur. Kraków, 29-48. 9. (2018): „Satire ist Humor, der die Geduld verloren hat“. Humor und Ironie in Heinrich Bölls „Nicht nur zur Weihnachtszeit“. W: Dampc-Jarosz, Renata, Zimniak, Paweł (eds.): Politischen Konjunkturen zum Trotz. Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen. Studien zum 100. Geburtstag des Schriftstellers. [=] In: Reulecke, Jürgen, Neumann, Birgit: Formen der Erinnerung. Bd. 67. Göttingen, 269-290. 10. (2018): Sprachliche Ausdrucksmittel von Expressivität im Bereich der Warm- und Kaltduscherbezeichnungen. W: Studia Niemcoznawcze, Warszawa, tom LXI, 731-751. 11. (2018): Ironie auf der Spur. Ironiemarker und ironisches Wirkungspotential im innovativen Sprachbereich. W: Bąk, Paweł, Rolek, Bogusłąwa (ed.): Sprache und Translation. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 117-138. 12. (2018): Zum Problem der Andersartigkeit am Beispiel des Dünnseins. Öffentliche Resonanz und sprachliche Exemplifizierung. In: Wowro, Iwona, Jakosz, Mariusz, Kozieł, Renata (eds.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit, [=] Warschauer Studien zur Germanistik, Bd. 31, Berlin, 61-80. Peter Lang Verlag. 13. (2018): Das Bild und Konzeptualisierungsvarianz des Humors in Minitexten über Humor. In: Germanica Wratislaviensia 143, Wrocław, 403-420. 14. (2018): „Misa pełna ironii…”. O rozmaitości znaczników ironicznych w wybranych satyrach Heinricha Bölla. W: Studia Niemcoznawcze LXII, 427-446. 15. (2018): Mit Kurzformen spielerisch umgehen. Die Beschaffenheit und humorvolles Potential der Backronyme. W: Orbis Linguarum 52, 295-314. 16. (2019): Kindersprachkenntnisse mit narrativer Methode entwickeln und effektiv fördern. Auswertung einer Untersuchung. W: Wowro, Iwona, Jakosz, Mariusz, Gładysz, Jolanta (ed.): Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen – zwischen Theorie und Praxis. Göttingen, 143-167. Vandenhoeck & Ruprecht unipress. 17. (2019): Konzeptualisierung der Ironie in Aphorismen und humoristischen Kurztexten. W: Linguistische Treffen in Wrocław 16 (II), 211- 225. 18. (2021): Das Phänomen auf der Zunge. Zur Spezifik und Humorindikatoren der Zungenbrecher. W: Linguistische Treffen in Wrocław 19 (I), 357-372. 19. (2021): Eigenes, Fremdes und Verfremdung. Sprachliche Indizierung im Humorbereich. W: Arletta Szmorhun / Paweł Zimnia

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH