Logo Germanistenverzeichnis
 

Dr. Monika Janicka

Geb. 1970, Adiunkt (Wiss. Ang./Oberassistenz) seit 2010, Lublin, Polen

Didaktik - DaF (Fachgebiet) - Didaktik - Deutsch als Fremdsprache (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Lublin UMCS, Lehrstuhl für Angewandte Linguistik, Instytut Językoznawstawa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej - pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a - 20-031 Lublin

Homepage    

https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employeex985xpl.html

Andere dienstliche Anschrift Lublin UMCS, Lehrstuhl für Angewandte Linguistik, Instytut Językoznawstawa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej - pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a - 20-031 Lublin

Forschungsgebiete

Besondere Forschungsgebiete inklusive Didaktik, autonomes Lernen, Deutschlehrerausbildung

Monographien 2016. Das soziale und das schulische Milieu und ihr Einfluss auf Leistungsfähigkeit und Lerneffizienz. Eine Studie am Beispiel des Deutschunterrichts an Gymnasialschulen auf dem Gebiet der Lubliner Woiwodschaft. Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu. S. 238. [dostęp online] https:/ / repozytorium. amu. edu. pl/ handle/ 10593/ 17509

Aufsätze und Beiträge 2023. Förderung der Schlüsselkompetenzen im universitären Grammatikunterricht durch den Einsatz der LdL-Methode – Ergebnisse einer Fragebogenstudie. Neofilolog 61/1 (2023). S. 170-187. 2020. Das Potenzial kollegialen Feedbacks für die Förderung der Evaluationskompetenz bei angehenden Fremdsprachenlehrenden - Ergebnisse einer Studie. Neofilolog 54/1 (2020). S. 87-104. 2019. Rozwijanie kompetencji kluczowych jako jeden z celów nauki języków obcych. Potencjał metod i technik nauczania opartych na działaniu. Języki Obce w Szkole. 5/2019. S. 31-37. 2019. Kontakt z danymi językowymi oraz informacja zwrotna jako czynniki zapobiegające regresowi sprawności językowych. Języki Obce w Szkole. 3/2019. S. 5-9. 2019. Effizienz der Methode Lernen durch Lehren (LdL) – Ergebnisse eines Experiments. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 2019 / XLVI/1. S. 9-22. 2018. Indywidualizacja nauczania na lekcji języka obcego – utopia czy konieczność? Applied Linguistics Papers 25/1. S. 85-97. 2017. Poziom przygotowania nauczycieli języka obcego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – założenia a rzeczywistość. Konińskie Studia Językowe, Tom 5, nr 2, 2017, S. 223-242. 2017. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego w szkole podstawowej – rola nauczyciela i środowiska szkolnego w realizacji koncepcji inkluzji Neofilolog 49/1 (2017). S. 25-41. 2017. Das Potenzial von Feedback als Beispiel der Lehrer-Schüler-Interaktion bei der Entwicklung der kommunikativen Sprachkompetenz. Neofilolog 49/2 (2017). S. 179-191. 2017. Umgang mit Diversität im Klassenraum - Annahmen und Realität. Glottodidactica XLIV/1 (2017). S. 9-21. 2017. Rola świadomości językowej i możliwości jej rozwijania w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Języki Obce w Szkole, nr 1/2017. S. 28-34.

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH