Logo Germanistenverzeichnis
 

Dr. Renata Kinga Abramczyk

Kielce, Polen

Sprachwissenschaft (Fachgebiet)

Kontaktinformationen:

 

Homepage    

Forschungsgebiete

Aufsätze und Beiträge „Zum Head-Status von Präfixen im Deutschen” w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 27; Wydawnictwo UMCS; Lublin 2003.:„Der Aspekt und die Aktionsarten im Deutschen und in den slawischen Sprachen” w: Świat Słowian w językach i kulturach Europy, pod red. E. Komorowskiej, Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2008.:Das Phänomen Aspektualität im Deutschen und seine Realisierungsmöglichkeiten, W: Piotr Zbróg (red.) System i norma w perspektywie lingwistycznej, Muzeum Narodowe w Kielcach: Kielce 2019:Bilingualität – (k)eine Chance für Individuum und Gesellschaft, W: Marzena Marczewska, Hanna Mijas (red.) W kręgu języka i kultury, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Kielce 2020

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH