Logo Germanistenverzeichnis
 

Dr. Magdalena Jaszczyk-Grzyb

Geb. 1991, Adiunkt (Wiss. Ang./Oberassistenz) seit 2021, Habilitation 2020, Poznań, Polen

Sprachwissenschaft (Fachgebiet) - Linguistik - Didaktik - Computerlinguistik - Medien - Deutsch als Fremdsprache (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Poznań - Instytut Lingwistyki Stosowanej - Wydział Neofilologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Collegium Novum B - al. Niepodległości 4 - 61–874 Poznań, Polen

Homepage    

Forschungsgebiete

Besondere Forschungsgebiete Hassrede, Korpuslinguistik, Diskursanalyse, Onlinedidaktik, Fachsprachen (insb. Fachsprache Medizin)

Monographien Jaszczyk-Grzyb, M. (2021). Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. DOI: 10.14746/amup.9788323239758, ISBN: 978-83-232-3974-1.

Aufsätze und Beiträge Jaszczyk-Grzyb, M. (2023). Korpusgestützte DaF-/DaZ-Didaktik: Zum Einsatz von Korpustechniken im DaF-/DaZ-Unterricht und in der empirischen Fremdsprachenunterrichtsforschung. In: K. Siebold, S. Jentges, E. Knopp, S. Adamczak-Krysztofowicz, L. Ciepielewska-Kaczmarek, M. Lazovic (Hrsg.), Empirische Unterrichtsforschung (S. 93–117). Göttingen: V&R unipress. Jaszczyk-Grzyb, M. & Szczepaniak-Kozak, A. & Adamczak-Krysztofowicz, S. (2023). A corpus-assisted critical discourse analysis of hate speech in German and Polish social media posts. Moderna Språk, 117(1), 44–71. https:/ / doi. org/ 10. 58221/ mosp. v117i1. 11518 Jaszczyk-Grzyb, M. (2020). Mowa nienawiści jako przedmiot badań: Praktyki komunikacyjne nacechowane nienawiścią w dyskursie medialnym. Adeptus, 2020(15), Article 2059. https:/ / doi. org/ 10. 11649/ a. 2059 Jaszczyk-Grzyb, M. & Szczepaniak-Kozak A. (2020). A study of hate speech expressed in graphical form with a view to general and pedagogical applications In: H. Lankiewicz; G. Blell; U. Altendorf (.), Cultural issues in the matrix of applied linguistics (S. 135–166). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Jaszczyk-Grzyb, M. (2018b). Mowa nienawiści w Polsce w świetle najnowszych badań: perspektywa interdyscyplinarna. In: A. Bielak (Hrsg.), Naokoło migracji (S. 47–56). Poznań: Wydział Neofilologii UAM. Jaszczyk-Grzyb, M. (2018a). Nienawiść – niewyrażalna poprzez komunikaty wizualne? In: D. Gortych (Hrsg.), Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, tom 5 (S. 89–100). Poznań: Wydawnictwo Rys. Jaszczyk-Grzyb, M. (2017). Mowa nienawiści a wolność słowa – praktyki komunikacyjne nacechowane nienawiścią w dyskursie publicznym. In: D. Gortych (Hrsg.), Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, tom 4 (S. 131–142). Poznań: Wydawnictwo Rys. Adamczak-Krysztofowicz, S. & Szczepaniak-Kozak, A. & Jaszczyk, M. (2016). Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities. Voci XIII, 13–28. Jaszczyk, M. (2015). Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych. In: V. Kamasa & B. Mikołajczyk & J. Taborek & W. Zabrocki (Hrsg.), Język w Poznaniu 6 (S. 69–84). Poznań: Wydawnictwo Rys. Jaszczyk, M. (2015). Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs. Lingwistyka Stosowana 14 (3), 57–64.

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH