Logo Germanistenverzeichnis
 

Dr. Mariusz Jakosz

Geb. 1985, Prof. ucz., Sosnowiec, Polen

Sprachwissenschaft - Didaktik - Medienwissenschaft - DaF (Fachgebiet) - Linguistik - Didaktik - Deutsch als Fremdsprache (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Sosnowiec - Germanistik, Sprachwissenschaft - Instytut Językoznawstwa - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Śląski - ul. gen. Stefana Grota–Roweckiego 5 - 41–200 Sosnowiec, Polen

Homepage    

https://www.researchgate.net/profile/mariusz-jakosz-2

Forschungsgebiete

Besondere Forschungsgebiete

Monographien Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

Aufsätze und Beiträge

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH