Logo Germanistenverzeichnis
 

Hilda Schauer,
Dr. univ., Univ. Oberassistentin

Geb. 1953, Pécs, Ungarn

Neuere deutsche Literaturwissenschaft - Didaktik (Fachgebiet) - Literaturtheorie, Literatur nach 1945, Literaturdidaktik (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Univ. Pécs, Phil. Fak., Germanistisches Instituts der Universität Pécs - Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Német Nyelvészeti Tanszék; Ifjúság útja 6., H-7624 Pécs

Homepage    

Besondere Forschungsgebiete Wolfgang Koeppen

Aufsätze und Beiträge Literarische Texte im Sprachunterricht und im Landeskunde-Kontext. In: Unsere Schule 1994, Nr. 1. S. 20-30. * Phantasietexte im Hochschulstudium. In: DUfU 1994, H. 2. S. 14- 21. * Irodalmi szövegek a német mint idegen nyelv oktatásában. A JPTE bölcsész- és természettudomány-szakos hallgatói oktatása során szerzett tapasztalatok (Literarische Texte im DaF-Unterricht. Erfahrungen beim Deutschunterricht an der Janus-Pannonius-Universität Pécs) In: A. Aradi/Z. Sturcz/M. Szöllõsy-Sebestyén (Hg.), Többnyelvûség az oktatásban és kutatásban. A IV. OANyK elõadásai (Mehrsprachigkeit in Lehre und Forschung. Vorträge der IV. UKfASpw) (=Folia Practico-Linguistica 24) Bd. 1. Bp. 1995. S. 100-106. * Phantasieerzählungen im Deutschstudium. In: Zs. Lengyel/J. Navracsics (Hg.), Az V. OANyK elõadásai (Vorträge der V. UKfASpw) Veszprém 1995. S. 167-169. * Wolfgang Koeppen - ein verspäteter Modernist. Die Darstellung des Wertezerfalls nach 1945 im Roman Tauben im Gras. In: Studien zur Germanistik. Pécs 1995. S. 83-92. * Német szakos hallgatók felkészítése a nyelvi alapvizsgára és a nyelvi teljesítmény mérésének lehetõségei (Vorbereitung der Deutschstudenten auf die Grundprüfung und Möglichkeiten der Leistungsmessung) In: A nyelvtanulás folyamata és mérése (Fremdsprachenlernen und Leistungsmessung) Pécs: Lingua Franca Csoport 1997. S. 172-183. * Die Kunstthematik in Wolfgang Koeppens Roman Der Tod in Rom. In: Studien zur Germanistik. Pécs. Bd. 4 (1996) S. 177-194.

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH