Logo Germanistenverzeichnis
 

Gábor Székely,
Dr. habil. 1997, Hochschulprof. 1982

Geb. 1943, Nyíregyháza, Ungarn

Sprachwissenschaft (Fachgebiet) - Sprachwissenschaft (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Hochschule Nyiregyhaza, Phil. u. Kunstfak., Lehrstuhl f. Deutsche Spr. u. Lit. - Nyíregyházi Főiskola, Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar, Német Nyelv és Irodalom Tanszék; Sóstói út 31/b, H-4400 Nyíregyháza

Homepage    

Besondere Forschungsgebiete Wortbildung, Semantik, der absolute Superlativ

Monographien Melléknévi vonzatok és mellékneves szószerkezetek öt nyelven. (Rektionen der Adjektive und Wortfügungen mit Adjektiven in fünf Sprachen) Bp. 1989. 323 S. (Mitverf.)

Aufsätze und Beiträge A német nyelv rokonsági elnevezésének összevetése a magyar és orosz nyelv családi kapcsolatokat jelölõ kifejezéseivel. (Kontrastive Untersuchung der deutschen, russischen und ungarischen Verwandtschaftsnamen) In: A Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola Füzetei. Nyíregyháza. 7 (1977) S. 159-166. * A szóalkotásról és a szóhasználat kapcsolatáról anyanyelvi és idegennyelvi szöveg alapján. (Wortbildung und Wortwahl. Beispiele aus dem Deutschen, Russischen und Ungarischen) In: Magyartanítás. Bp. 1981, Nr. 6. S. 254-257. * Az összevetõ nyelvészeti kutatások eredményeinek néhány alkalmazási lehetõsége a szókincsfejlesztés területén. (Anwendungsmöglichkeiten der kontrastiven Untersuchungsergebnisse bei Erweiterung des Wortschatzes) In: Anyanyelv - idegen nyelv. Nyíregyháza 1984. S. 139-140. * Ismerhette-e Tóth Arpád Csehov Cseresznyéskertjének orosz változatát? (Die Rolle der deutschen Übersetzungen des Dramas Der Kirschgarten von A. P. Tschechow bei der ungarischen Übersetzung von Arpád Tóth) In: Filológiai tanulmányok A. P. Csehov drámai mûveirõl, Bd. 2. Nyíregyháza 1987. S. 102-109. * Tóth Arpád Ivanov-fordításairól. (Die Rolle der deutschen Übersetzung des Dramas Ivanov von A. P. Tschechow bei der ungarischen Übersetzung von Arpád Tóth) In: Filológiai tanulmányok A. P. Csehov drámai mûveirõl. Bd. 2. Nyíregyháza 1987. S. 110-116. (Mitverf.) * Hogyan fordította Kosztolányi Dezsõ A három nõvér-t? (Die Rolle der deutschen Übersetzung des Dramas Die drei Schwestern von A. P. Tschechow bei der ungarischen Übersetzung von Dezsõ Kosztolányi) In: Filológiai tanulmányok A. P. Csehov drámai mûvészetérõl, Bd. 2. Nyíregyháza 1987. S. 131- 138. * Die Rolle der deutschen Übersetzungen der Dramen von A. P. Tschechow bei den Übersetzungen ins Ungarische (russ.) In: Lingua 808, Nr. 2. Bp. 1988. S. 93-103. * A Toussaint-Langenscheidt módszerrõl. (Über die Toussaint-Langenscheidt-Methode) In: Az MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei, Bd. 2. Nyíregyháza 1993. S. 90. * Lehet-e szótárból idegen nyelvet tanulni? (Kann man aus einem Wörterbuch eine Fremdsprache lernen?) In: A. Aradi/Z. Sturcz/M. Szöllõsy-Sebestyén (Hg.), A IV. OANyK elõadásai (Mehrsprachigkeit in Lehre und Forschung. Vorträge der IV. UKfASpw) (=Folia Practico-Linguistica 24) Bd. 2. Bp. 1995. S. 638-645. * A fokozó értelem kifejezése a Faustban és Az ember tragédiájában. (Der Ausdruck des absoluten Superlativs in Faust von J. W. von Goethe und in Der Tragödie des Menschen von Imre Madách) In: A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei. Nyíregyháza 1996. S. 193.

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH