Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) germanistenverzeichnis.de Deutscher Germanistenverband (DGV)

Beáta Hockicková, PhD.

Geb. 1951, Nitra, Slowakei

Didaktik (Fachgebiet) - Didaktik - Deutsch als Fremdsprache (Lehrgebiet)

Anschrift: [Nitra] Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Katedra germanistiky - Štefánikova 67 - 94974 - Nitra

E-Mail-Adresse:

Forschungsgebiete:

Aufsätze und Beiträge in Auswahl: Hockicková, Beáta Deutsch in der Slowakei / Beáta Hockicková, 2010. In: Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband. - Berlin : De Gruyter Mouton, 2010. - ISBN 978-3-11- 020508-4, S. 1793-1796.,, Hockicková, Beáta - Žilová, Ružena Príprava uvádzajúcich učiteľov na ZŠ a SŠ na Slovensku / Ružena Žilová, Beáta Hockicková, 2014. In: Cizí jazyky. - ISSN 1210-0811, Roč. 58, č. 1 (2014), s. 12-21.,, Hockicková, Beáta - Žilová, Ružena Secondary school mentor training in Slovakia / Ružena Žilová, Beáta Hockicková, 2015. In: Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. - ISSN 2336-2375, Vol. 3, no. 8 (2015), p. 60- 66.,, Gadušová, Zdenka Evaluation of Teachers´ Competences / Zdenka Gadušová et al ; recenzent: Augustín López Martínez, Lorena Gómez Chova, 2016. In: INTED 2016 Proceedings : Proceedings from 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 7th-9th, 2016. - Valencia : IATED Academy, 2016. - ISBN 978-84-608-5617-7, CD- ROM, p. 6957 - 6965. [Gadušová Zdenka (20%) - Hockicková Beáta (20%) - Lomnický Igor (20%) - Predanocyová Ľubica (20%) - Žilová Ružena (20%)] ,,

Dissertation (Titel): Všeobecnodidaktické teórie vo vzťahu k technológii vzdelávania s aplikáciou vo vyučovaní cudzích jazykov.

Dissertation - Jahr der Publikation: 2004

Übersetzungen in Auswahl: Gunter, Frank: Škodlivá medicína . Kniha plná rozhorčenia / Frank Gunter; prel. Beáta Hockicková ; Beáta Hockicková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Skalná ruža, 2013. - 271 s. - ISBN 978-80-970014-7-6.

Forschergruppen, Forschungsprojekte : KEGA, VEGA, APVV

Stipendien: DAAD

Letzte Aktualisierung: Wed Oct 12 21:29:44 2016