Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) germanistenverzeichnis.de Deutscher Germanistenverband (DGV)

Adrian Madej, Dr.

Wrocław, Polen

Neuere deutsche Literaturwissenschaft - Medienwissenschaft - German Studies (Fachgebiet)

Anschrift: Wrocław - Germanistik - Instytut Filologii Germańskiej - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Wrocławski - pl. Biskupa Nankiera 15b - 50–140 Wrocław, Polen

E-Mail-Adresse:

Forschungsgebiete:

Aufsätze und Beiträge in Auswahl: "Literackie obrazy tożsamości w prozie Andrzeja Stasiuka Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia", "Das Politische bei Chantal Mouffe. Zur Aktualität der 'radikalen Demokratie' Die Wiederkehr der <em>res publica</em>. Zu literarischer Repräsentation einer politischen Idee im globalen Zeitalter", "Topografia pamięci, czyli kryzys tożsamości w kontekście traumy historycznej Orbis Linguarum", "Projekt demokracji radykalnej, czyli o kryzysie partycypacji Partycypacja polityczna", "Przemilczane, czyli o poprawności politycznej w niemieckim prasowym dyskursie migracyjnym Piętno władzy : studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa", "Trójkąt Weimarski a koncepcja Trójmorza. Geopolityczne przesłanki europejskich inicjatyw integracyjnych Europäische Kulturbeziehungen im Weimarer Dreieck = Europejskie relacje kulturowe w ramach Trójkąta Weimarskiego = Les relations culturelles européennes au sein du Triangle de Weimar", "Carl Schmitt i Lewiatan. Koncepcja suwerena. Recepcja teorii władzy państwowej Thomasa Hobbesa Filozofia – współczesne problemy i zjawiska filozoficzne", "Multikulturalizm a zagadnienie tożsamości w społeczeństwie wielokulturowym", "Wybrane aspekty koncepcji polityczno-prawnych Carla Schmitta Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych", "Miłość w Bresłau. Erotyka i miłość we „wrocławskich” powieściach kryminalnych Filozoficzne rozważania na temat miłości", "Multikulturalizm. Paradygmaty współczesnej niemieckiej debaty publicystycznej na przykładzie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza",

Dissertation (Titel): Deutsche Identitätsdebatte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach der Wende 1989 mit besonderer Berücksichtigung des Feuilletons

Promotionsjahr: 2014

Letzte Aktualisierung: Tue Oct 26 13:20:50 2021